Att växa upp med våld hemma

Lyssnar på musik i porten

Ingen får göra dig illa - varken fysiskt eller psykiskt. Ingen får till exempel hota, slå eller utsätta dig för sexuella övergrepp. Men ibland gör föräldrar eller andra barn, unga eller vuxna sådana saker ändå. Då kan du få stöd och hjälp.

Du är inte ensam

Exakt hur många barn och unga som råkar ut för våld hemma vet man inte, eftersom de som blir utsatta inte alltid vågar berätta. Det är vanligt att känna skuld och skam om du har blivit utsatt för våld av någon i familjen. Då är det viktigt att veta att det aldrig är ditt fel om någon utsätter dig för hot, våld eller sexuella övergrepp.

För många kan det vara jobbigt att tänka på det som har hänt och ännu jobbigare att berätta för någon annan. Men, för att du ska kunna få stöd och hjälp måste du berätta. Prata med soc för att ta reda på hur de kan hjälpa och stötta dig. Du kan alltid höra av dig till dem för att ta reda på om det du har varit med om är okej eller inte.