Skyddat boende om du varit med om våld hemma

Om du eller någon annan i din familj har blivit utsatta för våld hemma kan ni behöva flytta till ett skyddat boende. Ett skyddat boende är en plats med hemlig adress där du som behöver skydd mot hot och våld kan få bo. Ingen mer än du själv, de du bor med och de som arbetar där känner till var det ligger.

Du kan också behöva flytta till ett skydat boende själv om det till exempel är din familj som hotar dig eller utsätter dig för våld.

Om du behöver bo i skyddat boende en längre eller kortare tid beror på hur hotet mot dig ser ut.

Soc kan hjälpa dig och/eller din förälder att få ett skyddat boende. Ibland har soc egna skyddade boenden och ibland samarbetar de med andra, till exempel kvinnojourer.