Skyddade personuppgifter

I Sverige finns det fler än 4 000 barn och unga som har skyddade personuppgifter.

Skyddade personuppgifter finns för att den som hotar eller utsätter dig eller din familj för våld inte ska kunna hitta eller kontakta dig. Det kan vara någon i den egna familjen som är farlig, till exempel en förälder, styvförälder eller annan släkting. Men det kan också vara någon i till exempel ett kriminellt gäng eller som du eller din förälder vittnat mot i en rättegång som hotar dig/er.

Tanken är att du som får skyddade personuppgifter ska kunna känna dig trygg och slippa vara rädd för att våldet ska hända igen.

Om du har blivit hotad och det finns en risk att du råkar illa ut om någon får reda på din adress, kan du ansöka om att få skyddade personuppgifter.

Det finns tre olika sorters skydd när man pratar om skyddade personuppgifter: sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.
 

Sekretessmarkering

Om du har en sekretessmarkering får bland annat din skola, sjukvården och soc information om att de ska vara extra försiktiga med att lämna ut din adress och ditt telefonnummer till andra.

Det är Skatteverket som bestämmer om sekretessmarkering. Varje år kollar de om hotet mot dig och/eller din förälder finns kvar eller om sekretessmarkeringen kan tas bort.

När/om hotet mot dig eller din förälder inte längre finns kvar behöver du inte längre ha en sekretessmarkering.

Om det är dina föräldrar som hotar dig kan du kontakta både soc och polisen för att få hjälp.

Kvarskrivning

Om du har kvarskrivning betyder det att din riktiga adress inte syns i folkbokföringsregistret. Folkbokföringsregistret är en lista på alla personer som bor i Sverige med namn, adress och personnummer.

Istället för din riktiga adress står det att du fortfarande bor kvar på din gamla adress, fastän du har flyttat. Det är för att ingen ska veta var du bor. Det är Skatteverket som bestämmer om kvarskrivning

Om/när hotet mot dig eller din förälder inte finns kvar längre behöver du inte ha kvarskrivning.

Om det är dina föräldrar som hotar dig kan du prata både med soc och polisen för att få hjälp.

Fingerade personuppgifter

Fingerade personuppgifter betyder att de som lever med mycket allvarliga hot, till exempel dödshot, får nytt namn och personnummer. Det är en absolut sista utväg och används bara när ingenting annat fungerar.

När du har fått en ny identitet kan du inte längre hålla kontakten med dina gamla kompisar, släktingar och lärare.Det är Nationella Operativa Avdelningen hos polisen som bestämmer om fingerade personuppgifter. Enligt dem hade 44 barn fingerade personuppgifter i november 2011.