Skyddat boende och skyddade personuppgifter

Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt, utan hot och våld. Om du eller din förälder har varit med om våld eller hot och riskerar att utsättas igen kan ni behöva skyddas så att ni slipper vara med om det igen.

Det finns två olika typer av skydd, skyddat boende eller skyddade personuppgifter.

 Skolfotot

Varför är du aldrig med på skolfotot? Om att leva med skyddad identitet.