Vårdnadshavare

Alla som är under 18 år har en eller två vuxna som ansvarar för att ta hand om dem. De kallas för vårdnadshavare. Oftast är det föräldrarna som är vårdnadshavare.

Vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma om saker som handlar om dig. De ska bland annat se till att du får gå i skolan, att du får den sjukvård du behöver och hålla koll på dig så att du inte gör något som är dåligt för dig själv eller andra.

Ju äldre du är desto mer ska dina vårdnadshavare ta hänsyn till vad du själv vill och tycker.