Vårdnad

Vårdnad betyder att någon tar hand om dig, ser till så att du är trygg och att du får en god fostran. Exempel på god fostran är att du får goda råd, vägledning, stöd och har någon som bryr sig om dig. Vårdnad betyder också att någon ska se till att du har det du behöver.

De som har vårdnaden om dig, vanligtvis dina föräldrar, har rätt och är skyldiga att bestämma om viktiga frågor som gäller dig. Vårdnaden kan se ut på olika sätt och antingen vara gemensam eller ensam.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad betyder att dina föräldrar bestämmer om dig tillsammans. Det spelar ingen roll om de bor tillsammans eller inte. De bestämmer till exempel i vilken skola du ska gå och vilken läkare/tandläkare du ska ha.

Hur länge du får sitta framför datorn och vilken tid på kvällen du ska lägga dig behöver de däremot inte vara överens om. Olika regler kan gälla hemma hos den ena och den andra föräldern.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad betyder att en förälder ensamt bestämmer om dig. Till exempel vilken skola du ska gå i och var ni ska bo.