Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om dina föräldrar inte kan ta hand om dig kan domstolen bestämma att någon eller några andra vuxna ska vara dina vårdnadshavare. Då kallas de för särskilt förordnade vårdnadshavare.