Föräldrar som inte kommer överens

Om dina föräldrar är överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget för dig ska se ut är det sällan några problem. Då bestämmer de tillsammans hur det ska vara för dig, till exempel var du ska bo, när de skiljer sig.

Men, ibland har föräldrar svårt att komma överens när de ska skilja sig eller separera. Då kan de få hjälp av familjerätten hos soc eller av domstolen.

Samarbetssamtal i familjerätten hos soc

Om dina föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om dig, var du ska bo och/eller hur ofta du ska träffa dina föräldrar kan familjerätten hjälpa till. Familjerätten är inte någon domstol utan en del av soc.

Familjerätten träffar dina föräldrar och försöker hjälpa dem att komma överens om hur det ska vara för dig. Det kallas för samarbetssamtal. Det som dina föräldrar kommer överens om i samarbetssamtalen kan de skriva ner i ett avtal.

Tingsrätten – en domstol som kan bestämma om vårdnad, boende och umgänge

Ibland kan föräldrar inte komma överens trots att familjerätten har försökt att hjälpa till. Då kan tingsrätten bestämma hur det ska vara för dig.

Tingsrätten är en domstol. För att tingsrätten ska kunna bestämma måste de veta mer om situationen i din familj. Då kan de be soc att göra en utredning. I utredningen kan de bland annat skriva vad du och dina föräldrar tycker och vill.

När tingsrätten bestämmer något måste alla följa det. De kan till exempel bestämma att den ena föräldern ska få ensam vårdnad om dig eller hos vem du ska bo. Tingsrätten kan också bestämma att någon från soc ska vara med när du träffar den förälder du inte bor hos.

Tingsrättens beslut kan överklagas av dina föräldrar.

Avtal?

Ett avtal är en överenskommelse, alltså att du kommer överens med någon om något.