Om du själv blir förälder

Om du är under 18 år och själv ska bli förälder kan du ha många frågor, både praktiska och känslomässiga, som du vill ha svar på. Du kan alltid prata med någon vuxen, till exempel på ungdomsmottagningen eller mödravårdscentralen. Du kan också prata med Försäkringskassan om sådant som föräldrapenning och barnbidrag.

Soc kan också stötta dig. Prata med soc i din kommun för att få veta mer om vilket stöd och vilken hjälp du kan få.