Söka hjälp för att kunna betala det allra viktigaste

Dina föräldrar (vårdnadshavare) ska inte bara se till att du har det bra och utvecklas som du ska. De har också ett ekonomiskt ansvar för dig. Det betyder att de ska betala för bland annat din mat, dina kläder och er bostad. Det är inte ditt ansvar eller ditt fel om din familj inte har pengar så att det räcker.

Föräldrarnas ekonomiska ansvar för dig gäller tills du har fyllt 18 år. Om du går i skolan förlängs ansvaret tills du har slutat plugga, men inte längre än tills du har fyllt 21.

Om ni har dåligt med pengar kan dina föräldrar söka något som heter ekonomiskt stöd hos soc. Ekonomiskt stöd kan delas in i två delar beroende på vad pengarna behövs till: försörjningsstöd och "bistånd för livsföringen i övrigt".

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd betyder att soc hjälper din familj att betala sådant ni behöver i vardagen. Till exempel mat, hyra, kläder, skor, lek, telefon- och elräkning.

"Bistånd för livsföringen i övrigt"

Soc kan också hjälpa din familj att betala sådant ni behöver mer sällan, till exempel möbler eller glasögon. Det heter bistånd "stöd för livsföringen i övrigt".

Innan soc bestämmer om din familj ska få hjälp med ekonomin så gör de en utredning först.