Du kan få hjälp!

Du är inte ensam!

Psykiska sjukdomar kan göra så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk kan förändras i sitt sätt att vara.

Psykiska sjukdomar är vanliga. En undersökning som gjordes år 2010 visade att mer än varannan person i Sverige har en familjemedlem eller nära vän som har haft problem med sin psykiska hälsa.

Psykiska sjukdomar kan göra så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk kan förändras i sitt sätt att vara. Även om det är din förälder som inte mår bra kan du också behöva stöd och hjälp. Att leva med någon som har en psykisk sjukdom kan påverka dig negativt.

Hör av dig till soc där du bor för att ta reda på vilket stöd och vilken hjälp du kan få.