När föräldrar mår dåligt

Skrivbord med teckning

Du har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Att bo tillsammans med en förälder som inte mår bra kan påverka dig på olika sätt. Hur du påverkas beror på vem du är. Alla funkar inte på samma sätt.

En förälder som är sjuk och mår dåligt kan ha svårt att fungera som andra vuxna och klarar inte alltid av att ta hand om dig på det sätt du behöver. Det kan till exempel betyda att du får ta ett större ansvar hemma. Du kanske måste ansvara för att laga mat, betala räkningar och hålla ordning eller ta ansvar för dina syskon. Barn och unga ska inte behöva ta samma ansvar som en vuxen förälder. Om du upplever att du får ta ett för stort ansvar hemma eller att du inte har det bra, kan du prata med soc.