Hur kan jag veta om någon missbrukar?

Det kan svårt för dig att veta om dina föräldrar tar droger eller dricker mycket. Om du tror att det är så eller om du känner dig orolig för att dina föräldrar gör det, kan du prata med soc och berätta hur du har det.

Det är viktigt att veta att du aldrig har ansvar för den som missbrukar. Den som har alkohol- och drogproblem har själv ansvar för sin situation. Det är inte ditt fel att din förälder dricker för mycket eller tar droger och det är inte ditt ansvar att få honom eller henne att sluta. Det är den vuxna som måste bestämma sig för att sluta och söka hjälp.