Koll på ... – allt du behöver veta om soc

Du har rätt att må bra. Som barn och unga har du rätt till någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran.

Du ska behandlas med respekt. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller ställa orimliga krav, säga taskiga saker, håna eller hota dig.

Alla barn ska ha någon vuxen som tar hand om dem, en vårdnadshavare. Oftast är det dina föräldrar som är dina vårdnadshavare.

Här kan du bland annat få koll på:

  • hur det ska vara hemma och vad du kan göra om du inte har det så
  • vilken hjälp du kan få om du själv gör saker som inte är bra
  • vad som gäller om du är placerad i ett familjehem, på HVB eller SiS
  • hur det funkar när du kommer till Sverige på flykt från ett annat land

God fostran?

God fostran betyder bland annat att du ska få råd och stöd. Och att du har någon vuxen som bryr sig om dig!

Vårdnadshavare?

Alla som är under 18 år har en eller två vuxna som ansvarar för att ta hand om dem. De kallas för vårdnadshavare. Oftast är det föräldrarna som är vårdnadshavare. Dina vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma om saker som handlar om dig.