Barnäktenskap – det här gäller i Sverige

I Sverige är alla under 18 år barn. Ingen får gifta sig med ett barn i Sverige. 

Barn har rätt att gå i skolan och utbilda sig, ha möjlighet till fritidsintressen och få utvecklas som en egen person. Att leva i ett äktenskap innebär ansvar som barn inte ska ha. 

Här hittar du information om barnäktenskap på andra språk än svenska:

Engelska/English

Om du gifte dig innan du kom till Sverige

I Sverige har du rätt att

  • separera eller skilja dig om du inte vill vara gift
  • bestämma över din kropp, ingen får ha sex med dig om du inte vill det
  • använda preventivmedel om du inte vill bli gravid
  • göra abort om du vill avsluta en graviditet.

Att du är gift kommer inte göra det svårare för dig att få asyl i Sverige.

Alla barn har samma rättigheter

I Sverige har du samma rättigheter även om du blir kär i någon av samma kön. Rättigheterna gäller även om du är tjej men känner dig som en kille, eller tvärtom. 

Du har också samma rättigheter om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Hjälp och stöd

Du kan alltid få hjälp och stöd från socialtjänsten i kommunen. Här kan du hitta stöd och hjälp

Mer om barnäktenskap

Barnäktenskap – lagar och regler i Sverige

Barnäktenskap – barn under 15 år

Barnäktenskap – om du har barn

Barnäktenskap – stöd och hjälp