Använd material från Koll på soc

Informationen på den här webbplatsen vänder sig till barn och baseras på deras rättigheter och möjligheter till stöd från socialtjänsten. Webbplatsen är anpassad för att kommuner ska kunna länka till den eller använda den på sin egen webb. Andra organisationer, myndigheter och bloggar är också välkomna att använda informationen.

Länka till sidorna via banners

Banners är klickbara bilder som används för att synas på en webbplats. Välj den storlek som passar er webbplats, ladda ner bannern och publicera den på webbplatsen. Glöm inte att länka bannern till www.kollpasoc.se

Ladda ner den banner du vill ha genom att klicka på länkarna nedan. Bilden öppnas i ett separat fönster, högerklicka på den för att spara bilden.


Ladda ner affischer

Affischerna kan användas för att informera om socialtjänsten och Koll på soc i skolan. Placera gärna affischen där man ostört kan läsa den, exempelvis på toalettdörrens insida eller i ett väntrum. Det vita fältet i botten har plats för er egen kontaktinformation.

Ladda ner den affisch du vill ha och skriv ut den i A4- eller A3-format.

Bok om socialtjänsten för de minsta

Barnombudsmannen (BO) har tagit fram boken Kim, Charlie och Sasa hälsar på hos socialtjänstensom vänder sig till små barn. Syftet är att på ett enkelt sätt visa barn att det finns vuxna som jobbar med att stötta och hjälpa barn som inte har det bra. Mer information om boken finns hos BO.

Nedan kan du ladda ner en pdf-version av boken.